WSPIERAJĄ NAS

POZNAJEMY ZAGŁĘBIE


E-book o historii Zagłębia Dąbrowskiego:

Projekty Realizowane
Społeczność
Polecamy
Apel do mediów o uszanowanie różnorodności województwa

Strona Piotra Bieleckiego

Aktualności

Wycieczka "Śladem Zagłębiowskich Ewangelików"
Michał Kusiak 29.03.2017
Zapraszamy w imieniu Pawła Nalepy na ciekawą wycieczkę "Śladem Zagłębiowskich Ewangelików", która odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. Więcej informacji na plakacie

Zostały po nich kościoły przerobione na restauracje, zamienione w muzea lub popadające w ruinę. Ewangelicy. Co o nich wiesz? A czy wiesz, że są wciąż wśród nas? W naszych miastach, w naszych lokalnych społecznościach? Że rozwój naszych zagłębiowskich miast w XIX to w dużej mierze właśnie ich zasługa? Pałace przemysłowców, osiedla robotnicze, kopalnie, fabryki, szkoły, kolosalne grobowce - są tym, co na stałe wpisało się krajobraz naszych miast. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź koniecznie - ta wycieczka jest właśnie dla Ciebie!
cały artykuł 0 odpowiedzi
Spotkanie Sympatyków Sosnowca z hokeistami Zagłębia Sosnowiec
Michał Kusiak 07.03.2017
27 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne Spotkanie Sympatyków Sosnowca, tym razem gośćmi spotkania byli hokeiści klubu Zagłębie Sosnowiec: Andrzej Zabawa, Marek Cholewa, Henryk Pytel i Jarosław Morawiecki.

cały artykuł 0 odpowiedzi
Półmaraton 16 dni do wiosny
Michał Kusiak 03.03.2017
Zapraszamy w imieniu Organizatorów: https://www.facebook.com/polmaraton16dnidowiosny/

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kiedy odbywa się bieg?
Bieg odbędzie się 5 marca 2017 r. w niedzielę.
Start biegu głównego/półmaratonu godz. 16.00
Start biegu na 10 km godz. 16.00

Gdzie będzie się znajdowało Biuro Zawodów?
Biuro zlokalizowane będzie w tzw. kawiarence: przeszklony, wolnostojący budynek przy boisku treningowym.
Sosnowiec, ul. Kresowa 1, Kompleks Piłkarski Stadion Ludowy.
https://www.google.pl/maps/@50.2785757,19.1017451,3a,75y,5.42h,94.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sr25f3QzhFDsJ122vAzyqFg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=pl
cały artykuł 0 odpowiedzi
I Sączowskim Turniejem Szachowym dla Dzieci. "SZACH-MAT"
Michał Kusiak 28.02.2017
Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego objęło patronat nad I Sączowskim Turniejem Szachowym dla Dzieci. "SZACH-MAT".
Turniej odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie w dniu 14 marca 2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00 i będzie nieodpłatny. Organizatorami są nauczyciele pracujący w tej placówce oraz sędzia szachowy pan Tadeusz Bobecki.
Turniej kierowany jest do dzieci ze wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Bobrowniki. Jego celem jest popularyzacja gry w szachy, rozwijanie logicznego myślenia oraz zainteresowań i uzdolnień dzieci, a także wdrażanie uczestników do stosowania zasad fair- play.
cały artykuł 0 odpowiedzi
Będzińska premiera filmu "Śledztwo. The Inquest"
Michał Kusiak 27.02.2017
23 lutego 2017 r. w będzińskim Kinie "Nowość" odbyła się premiera filmu "Śledztwo. The Inquest" w reżyserii Eny Kielskiej. Premierę filmu zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Będzina.

cały artykuł 0 odpowiedzi
Spotkanie Sympatyków Sosnowca z aktorami Teatru Zagłębia
Michał Kusiak 27.02.2017
24 lutego 2017 r. odbyło się kolejne Spotkanie Sympatyków Sosnowca, tym razem gośćmi spotkania byli aktorzy Teatru Zagłębia: Edyta Ostojak, Zbigniew Leraczyk (dyrektor teatru) i Sebastian Węgrzyn.


cały artykuł 0 odpowiedzi
Koncert "Aldaron i Jarecki"
Michał Kusiak 10.02.2017
Zapraszamy serdecznie na koncert Aldarona i Jareckiego który odbędzie się 12 lutego o godzinie 18:00 w Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu, ul. Będzińska 65. Bilety w cenie 15 zł dostępne online na stronie www.kiepura.pl w kasie Sali Widowiskowo - Koncertowej MUZA oraz w kasie Energetycznego Centrum Kultury.

Paweł „Alda­ron” Cze­kal­ski pochodzący z Sosnowca, gita­rzy­sta, woka­li­sta, autor pio­se­nek, bard. Śpiewa pio­senki opi­su­jące życie we współ­cze­snym świe­cie, o rela­cjach i zależ­no­ściach świata natury i cywi­li­za­cji, o rado­ściach, wybo­rach, smut­kach, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­snego czło­wieka.

Tek­sty można okre­ślić mia­nem pio­se­nek z dawką poezji, pełne gier słow­nych, cza­sem prze­mie­szane ze sty­li­styką hip-hopową – są wyko­ny­wane z towa­rzy­sze­niem gitary i har­mo­nijki ust­nej. W latach 2005 – 2012 uczest­nik, czę­sto lau­reat wielu imprez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kon­kur­sów, prze­glą­dów czy festi­wa­lów pio­senki.

Obec­nie intensywna dzia­łal­ność kon­certowa, głównie w rejonie Bieszczad, ale też w całym kraju. Ostatnio najczęściej występuje wspólnie z gitarzystą solowym Jarkiem "Jareckim" Poniatowskim.

Nowa, trzecia płyta "Wiara ta sama"

Płyta powsta­wała w latach 2014–2016. Nagrana w Pokrzyw­nie nie­da­leko Piły ze skła­dem Ławeczka: Karol Szo­now­ski, Karo­lina „Lolek Fur­man” i Szy­mon Szpot. Dużo tek­stów, muzyki, instrumentow, brzmień, aran­ża­cji, kolo­rów. Wśród gości – Jacek Kleyff. Album jest dwu­pły­towy, druga część to kon­cert z Ławeczką i Mar­ce­pa­nem zare­je­stro­wany w pil­skim klu­bie „Scena”. Płyta zawiera ksią­żeczkę z tek­stami i akor­dami stu­dyj­nego albumu.

Płyty będzie można nabyć w trakcie koncertu, więcej informacji www.aldaron.euP
cały artykuł 0 odpowiedzi
Region w pigułce
Historia
Obszar i granice
Herb i barwy
Ludzie
Legendy i podania
Muzea i galerie
Kinematografia
Ciekawostki

Kącik Regionalisty

Dołącz do nas
czyli zapraszamy
do działania

Wesprzyj
nasze
działania

Warte czytania
Nasi partnerzy
_

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
statystyka