WSPIERAJĄ NAS

POZNAJEMY ZAGŁĘBIE


E-book o historii Zagłębia Dąbrowskiego:

Projekty Realizowane
Społeczność
Polecamy
Apel do mediów o uszanowanie różnorodności województwa

Strona Piotra Bieleckiego

Aktualności

"Niezbędna jest praca u podstaw..."
FdZD 21.03.2009
W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja pt. ?Regionalizm w szkolnej edukacji: wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego" współorganizowana przez nasze stowarzyszenie razem z Wyższą Szkołą Humanitas i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

Zgromadzeni wysłuchali referatów dotyczących teoretycznych aspektów nauczania o wielokulturowości, a także poruszono sprawy mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Zagłębie, ich kultury oraz świadectw materialnych które po nich pozostały.
cały artykuł 2 odpowiedzi
GZM - tak, Silesia - nie!
FdZD 20.03.2009
Tekst pochodzi z 2009 r. jakże aktualny teraz.

Stowarzyszenie regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego od samego początku swojego istnienia popierało i promowało nazwę GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA (ew. Metropolia Śląsko-Dąbrowska), gdyż uważamy, że jest to nazwa najlepsza, określająca w sposób prawidłowy związek miast śląskich i zagłębiowskich.

Jesteśmy jednak stowarzyszeniem pragmatycznym, które nie ogranicza się wyłącznie do krytyki lecz także przyjmujemy, poszukujemy i proponujemy pozytywne i konstruktywne rozwiązania.

W związku z powyższym oświadczamy, że zaproponowana przez Zarząd Górnośląskiego Związku Metropolitalnego nazwa metropolii posiada elementy pozytywne. Zrobiono krok w dobrym kierunku, by następnie niestety cofnąć się do punktu wyjścia. Zaproponowany skrót nazwy w brzmieniu "Silesia" jest naszym zdaniem niewłaściwy, a nawet szkodliwy i jednocześnie niezgodny z ustawą o języku polskim.

Naszym zdaniem ustawa wyraźnie nakłada na urzędników obowiązek promowania naszego kraju i naszej kultury poprzez ochronę i promowanie języka polskiego. U jej podstaw, co ważniejsze, jest troska o zachowanie tożsamości narodowej przed zanikiem w dobie globalizacji. Sprawa nazwy metropolii jest o tyle znacząca, że dotyczy tożsamości mieszkańców sąsiadujących regionów i będzie osią utożsamiania się przez najbliższe dziesięciolecia, a także będzie w oficjalnych dokumentach, mapach, opracowaniach, promowała nazewnictwo obcojęzyczne, w dowolny, nieadekwatny kulturowo sposób odnoszące się do lokalnej kultury i historii. Urzędnicy mając do wyboru nazwę polską i niepolskojęzyczną wybrali tę drugą kierując się fałszywie pojętymi względami marketingowymi oraz modą na obcojęzyczne nazewnictwo.

Nazwa "Silesia" jest szkodliwa dla Śląska i dla Ślązaków
W pełni popieramy "List otwarty" śląskich autorytetów nauki i kultury, stwierdzający, że nazwa "Silesia" jest określeniem całego, dużego regionu, a nie obszaru zawężonego do kilkunastu miast, z których część nie jest w ogóle miastami śląskimi. Zawłaszczenie tej nazwy do tego celu spowoduje znaczne pomniejszenie pojęcia "Śląsk", gdyż intensywnie promowane będzie służyło wyłącznie opisowi w/w obszaru. Podobne pomniejszenie i przesunięcie Śląska miało miejsce przy ostatnim podziale administracyjnym. Efektem tego jest to, że np. Częstochowa jest obecnie częściej określana jako miasto śląskie, niż faktycznie śląskie Opole. Używanie nazwy "Silesia" do określania metropolii ten negatywny proces jeszcze znaczniej pogłębi.

Nazwa "Silesia" jest szkodliwa dla Zagłębia i dla Zagłębiaków
Zaproponowany skrót nazwy w brzmieniu "Silesia" nie ma odniesienia do zagłębiowskiej części metropolii. Promowana i używana powszechnie nazwa "Silesia" przyczyni się w zasadniczy sposób do dyskryminacji Zagłębia i niszczenia jego tożsamości. Rozpoznawalność Zagłębia, w tej chwili już bardzo słaba, zaniknie całkowicie. Ta propozycja nie może więc być zaakceptowana przez mieszkańców Zagłębia odczuwających związki emocjonalne ze swoją "Małą Ojczyzną".

Propozycja stowarzyszenia regionalnego FdZD:
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - GZM

Akceptujemy zaproponowaną przez Zarząd Górnośląskiego Związku Metropolitalnego pełną nazwę "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia". Nazwa ta zawiera elementy odnoszące się do obydwu regionów. Śląską większość metropolii podkreśla pierwszy człon jej nazwy i jest to podkreślenie znaczące i wystarczające. Apelujemy zatem o odstąpienie od skrótu nazwy w brzmieniu "Silesia", a w zamian proponujemy użycie liter GZM.

Zalety propozycji:
- jest to faktyczny skrót pełnej i ustalonej już nazwy
- skrót ten jest akceptowalny dla wszystkich, zarówno dla Ślązaków, jak i Zagłębiaków
- nie łamie ustawy o języku polskim
- podobne skróty dla metropolii funkcjonują na świecie np. Nowy Jork (NY) lub Los Angeles (LA)
- skrót GZM jako określenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego funkcjonuje już od ponad roku, był i jest promowany przez miasta mające wejść do przyszłej metropolii
- występuje już powszechnie na różnych materiałach i dokumentach związanych z obszarem przyszłej metropolii

Propozycja stowarzyszenia regionalnego Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego wychodzi zatem pragmatycznie naprzeciw opinii Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i oczekiwana przez nas zmiana ma dotyczyć tylko skrótu nazwy przyszłej metropolii. Mamy nadzieję, że logika naszej propozycji znajdzie uznanie wśród członków Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz uzyska pozytywny odbiór społeczny.
cały artykuł 2 odpowiedzi
Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego
FdZD 19.03.2009
Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję "Regionalizm w szkolnej edukacji: wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego", która odbędzie się w najbliższy piątek (20 marca) w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z wielokulturowością regionu. Omówione zostaną kwestie związane z dziejami Żydów, Rosjan, Niemców na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Sosnowca). Poruszone będą także kwestie związane z kulturą Zagłębia oraz właścicielami zakładów przemysłowych pochodzenia niemieckiego i żydowskiego na tym obszarze.
cały artykuł 2 odpowiedzi
Stanowisko FdZD w/s działań Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
FdZD 19.03.2009
Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego aktywnie angażuje się w promocję nazwy Metropolia Śląsko-Dąbrowska dla powstającej metropolii, mającej łączyć miasta śląskie i zagłębiowskie. Kiedy dotarła do nas informacja o posiedzeniu Zarządu GZM mającego podjąć decyzję w sprawie nazwy metropolii, postanowiliśmy się przyjrzeć jak zapadają dla nas tak ważne decyzje oraz jaka będzie ich argumentacja. Niestety zostało nam to bezprawnie uniemożliwione.
cały artykuł 4 odpowiedzi
W rocznicę tragicznej śmierci zagłębiowskich partyzantów
FdZD 15.03.2009
Członkowie naszego Stowarzyszenia uczcili pamięć partyzantów, którzy przed sześćdziesięciu pięciu laty zginęli przy ulicy Przechodniej na Pogoni. Dzisiaj w tym niepozornym miejscu znajduje się tablica pamiątkowa na której napisano:

W DNIU 14 MARCA ZGINELI W TYM MIEJSCU W WALCE ZBROJNEJ Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM ŻOŁNIERZE ZAGŁEBIOWSKIEJ BRYGADY GL-PPS AK.
PARTYZANCI
TADEUSZ BOLEK ps. TADO
STEFAN WAHANKA ps. RUCZAJ
JERZY GORZULA ps. JASKÓŁKA
BOGUSŁAW ZYCHLA ps. BOGDAN
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
cały artykuł 4 odpowiedzi
Film o Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu
FdZD 15.03.2009
W ramach współpracy z Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nagraliśmy film o tej instytucji. Zapraszamy do oglądania, a także do wizyty w samym Muzeum. Z pełnymi i aktualnymi informacjami o jego ofercie można zapoznać się pod adresem http://muzeum.wnoz.us.edu.pl
Nasi partnerzy
_

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
statystyka