WSPIERAJĄ NAS

POZNAJEMY ZAGŁĘBIE


E-book o historii Zagłębia Dąbrowskiego:

Projekty Realizowane
Społeczność
Polecamy
Apel do mediów o uszanowanie różnorodności województwa

Strona Piotra Bieleckiego

Aktualności

Konferencja naukowa "Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim" cz. 1
Michał Kusiak 07.12.2018


15 listopada 2018 r. w Pałacu Schoena - Muzeum w Sosnowcu odbyła się konferencja "Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim". Organizatorami konferencji były: Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
Program 1 części
10.00-10.15 -Otwarcie konferencji, powitanie Gości i Referentów Referaty - Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim
10.15-10.40 - prof. dr hab. Dariusz Nawrot -Tworzenie struktur rządu polskiego w Zagłębiu Dąbrowskim w listopadzie 1918 roku.
10.40-11.05 - dr hab. Zygmunt Woźniczka - Rady Delegatów Robotniczych w Zagłębiu Dąbrowskim w 1918 roku.
11.05-11.30 - dr hab. Joanna Januszewska Jurkiewicz - Harcerze w walce o Niepodległą w Zagłębiu Dąbrowskim w listopadzie 1918 roku.
11.30-11.50 - mgr Joanna Sowa - Stan zachowania materiałów administracyjnych do wydarzeń listopada 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach.
11.50-12.00 Dyskusja
cały artykuł 0 odpowiedzi
Konferencja naukowa "Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim"
Michał Kusiak 13.11.2018
Konferencja naukowa zorganizowana w 100-lecie odzyskania niepodległości pt. "Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim".

Organizatorzy:
Instytut Zagłębia Dąbrowskiego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu we współpracy z Instytutem Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
W programie konferencji przewidziano następujące referaty:
Część I
Prof. dr hab. Dariusz Nawrot: Tworzenie struktur rządu polskiego w Zagłębiu Dąbrowskim w listopadzie 1918
Dr hab. Joanna Januszewska Jurkiewicz: Harcerze w walce o Niepodległą w Zagłębiu Dąbrowskim w listopadzie 1918 roku
Dr hab. Zygmunt Woźniczka: Rady Delegatów Robotniczych w Zagłębiu Dąbrowskim
Prof. dr hab. Dariusz Złotkowski: Listopad 1918 roku w Częstochowskim
Dr Tomasz Sawicki: Listopad 1918 roku w Olkuskim
Część II
10 komunikatów poświęconym ludziom związanym z wydarzeniami listopada 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim:
Stefan Falkowski, Aleksy Bień, Kazimierz Kuczewski, Ryszard Kunicki, Felicjan Sławoj-Składkowski, Wincenty Frąckiewicz, Antoni Sujkowski, itp.
cały artykuł 0 odpowiedzi
Wernisaż wystawy fotografii Teresy Solarz
Michał Kusiak 13.11.2018
4 listopada 2018 r. w sosnowieckiej kawiarni Artkwarium odbyło się otwarcie wystawy fotografii Teresy Solarz.

cały artykuł 0 odpowiedzi
Prezentacja publikacji - Grodziecka wieża ciśnień
Michał Kusiak 31.10.2018
26 października 2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Będzinie odbyła się prezentacja publikacji o historii grodzieckiej wieży ciśnień, której autorami są architekt Rafał Lipiński i historyk Dariusz Majchrzak.

cały artykuł 0 odpowiedzi
Wideorelacja z konferencji FROH "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania"
Michał Kusiak 29.10.2018
19 października 2018 r. w Sosnowieckim Parku Naukowo - Technologiczny odbyła się konferencja w ramach VI Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych, której tematem było: "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania".

cały artykuł 0 odpowiedzi
Relacja z konferencji FROH "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania"
Michał Kusiak 25.10.2018
Rok 2018 jest w historii naszego kraju wyjątkowy - mija 100 lat od pamiętnej daty 11 listopada 1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość.

Dla uczczenia tej rocznicy członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego "Moje Miasto" wspólnie z Komisją Krajobrazu Kulturowego PTG, pracownikami i studentami Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz Stowarzyszeniem Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, zorganizowali VI Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych, konferencję, której tematem było: "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania".
Tematyka tegorocznej konferencji była poświęcona omówieniu wartości krajobrazowych i przyrodniczo-kulturowych obszaru, dawnego styku granic trzech państw zaborczych, który ma szczególny i symboliczny wymiar w skali naszego kraju.
Forum było pośrednio związane z utrwaleniem historii oraz upamiętnieniem i ochroną wartości tego miejsca dla przyszłych pokoleń. Jak podkreślali uczestnicy konferencji, upamiętnienie to wymaga specjalnego podejścia oraz odpowiedniego przekazu ukazującego wolność i niepodległość Polski oraz swobodę życia w otwartych granicach w Unii Europejskiej.
W tegorocznym FROH wzięło udział blisko 50 uczestników. O doniosłości podjętej problematyki świadczy fakt obecności przedstawiciela polskiego parlamentu w osobie Pani Barbary Dolniak wicemarszałek sejmu, która w swym wystąpieniu podkreśliła wagę i skuteczność inicjatyw oddolnych oraz wolę współdziałania stowarzyszeń lokalnych.
Forum było sekwencyjnym przeglądem zmian wyglądu i roli tego miejsca od końca XIX w. do czasów współczesnych. Rozpatrywano wielokierunkowe możliwości odnowienia: w sensie fizjonomiczno-estetycznym, społecznego, przyrodniczym, kulturowym, symbolicznym i historycznym. Istotne miejsce zajęły referaty poświęcone turystycznemu udostępnieniu tego węzłowego obszaru. Tomasz Szewczyk, kierownik Zespołu ds. rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Mysłowicach, zaprezentował już realizowane po mysłowickiej stronie Trójkąta projekty rewaloryzacyjne. Podkreślano również potrzebę połączenia tego peryferyjnego dla Sosnowica i Mysłowic obszaru systemem ścieżek rowerowych i szlaków wodnych.
Podsumowaniem konferencji było odczytanie przez dr hab. prof. UŚ Urszulę Mygę - Piątek, prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, preambuły do uchwały powołania Parku Kulturowego. Pismo z propozycją, którą przyjęli uczestnicy konferencji, zostało przekazane przedstawicielom urzędów Sosnowca i Mysłowice.
Forum zakończyło sie wręczeniem medali pamiątkowych przez prof. Marka Brańskiego i Mateusza Bochenka, doradców prezydenta Sosnowca oraz Janusza Piątka, prezesa Stowarzyszenia "Moje Miasto". Forum zakończyło się przejściem krajoznawczym na Trójkąt Trzech Cesarzy.

Forum zakończyło się wręczeniem medali pamiątkowych przez prof. Marka Brańskiego i Mateusza Bochenka, doradców prezydenta Sosnowca oraz Janusza Piątka, prezesa Stowarzyszenia "Moje Miasto". Forum zakończyło się przejściem krajoznawczym na Trójkąt Trzech Cesarzy.

Janusz Piątek
Prezes Stowarzyszenia "Moje Miasto"
cały artykuł 0 odpowiedzi
Prezentacja publikacji - Grodziecka wieża ciśnień
Michał Kusiak 23.10.2018
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu poświęconym promocji broszury dotyczącej grodzieckiej wieży ciśnień. Czas i miejsce spotkania: 26.10.2018 r., godz. 18.00. Miejska Biblioteka Publiczna w Będzinie.
cały artykuł 0 odpowiedzi
Region w pigułce
Historia
Obszar i granice
Herb i barwy
Ludzie
Legendy i podania
Muzea i galerie
Kinematografia
Ciekawostki

Kącik Regionalisty

Dołącz do nas
czyli zapraszamy
do działania

Wesprzyj
nasze
działania

Warte czytania
Nasi partnerzy
_

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
statystyka