WSPIERAJĄ NAS

POZNAJEMY ZAGŁĘBIE


E-book o historii Zagłębia Dąbrowskiego:

Projekty Realizowane
Społeczność
Polecamy
Apel do mediów o uszanowanie różnorodności województwa

Strona Piotra Bieleckiego

Media o nas

2010.01.18 - "Prawdziwego Śląska nigdy tu nie było"
Piotr Bielecki 20.02.2010
Nie ma konfliktu między Ślązakami a Zagłębiakami. Jest natomiast konflikt pomiędzy regionalistami a technokratami którym regionalizm po prostu przeszkadza. Z Dariuszem Jurkiem, liderem stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego rozmawia Sławomir Cichy

W ostatnim półroczu FdZD wyrasta na najbardziej aktywną grupę ludzi, walczącą o zachowanie tożsamości kulturowej Zagłębia Dąbrowskiego i wyraźnego zaznaczenia odrębności od Śląska. Wielu tymczasem uważa, że to tworzenie kolejnych sztucznych podziałów w województwie.
Sztuczny podział - znam dobrze to często używane określenie pochodzące z minionej epoki. Ale dla mnie jest ono po prostu nielogiczne.
Naszym głównym celem jest przywrócenie odpowiedniej rangi dla tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego. Owszem, w historii były już próby administracyjnego wcielania naszego regionu do Śląska, ale prawdziwego Śląska nigdy tu nie było. Nie można więc mówić o tworzeniu sztucznych podziałów. Ten podział jest naturalny. Granica na Brynicy i Przemszy nie dzieliła tylko państw zaborczych. Będąc przez setki lat granicą państwową stanowiła jednocześnie historyczną granicę pomiędzy Małopolską, a Śląskiem zmieniającym przez wieki swoją przynależność państwową i tworzącym swoją własną, odrębną kulturę. Dzisiaj także, rzeki te stanowią granicę kulturową i etnograficzną pomiędzy dużymi regionami Śląska i Małopolski, której zachodnią częścią jest między innymi Zagłębie Dąbrowskie.
Mamy zatem inną tradycję, kulturę, pamięć przeszłości niż Ślązacy. Inna jest nawet kuchnia i język. Dlaczego mamy być więc wkładani do jednej szuflady pod nazwą Śląsk?
Sztuczny podział to określenie które dodatkowo niesie w sobie pejoratywny wydźwięk. Ja wolę mówić o różnicach, o różnorodności, bo to w dobie mcdonaldowej globalizacji jest prawdziwym bogactwem. Sztuczne są próby tworzenia z tak różnorodnego regionalnie województwa jednego regionu o śląskich atrybutach.
Regionów nie tworzy się decyzjami administracyjnymi, to taki urzędowy region jest właśnie sztuczny i sztucznym zawsze będzie. Prawdziwy region tworzą ludzie, ich pot, krew i kości, czas i historia, czasem trudna i bolesna, a zwłaszcza taka. Mieszanie nazewnictwa regionalnego i administracyjnego jest więc błędem i nie powinno mieć miejsca.

Proszę wybaczyć, ale tak nie można stawiać sprawy. Przecież w podziale administracyjnym Polski pojawiło się województwo Śląskie a nie Zagłębiowskie stąd chyba uprawnione jest twierdzenie, że mieszkaniec województwa śląskiego to... Ślązak.

Tak, a kiedyś mieszkaniec województwa katowickiego był katowiczaninem, aż boję się pomyśleć kim byśmy byli gdyby Katowice nadal nazywały się Stalinogrodem.
I tu dochodzimy do sedna. Taki jest właśnie skutek tych wszystkich sztucznych, czasem nawet i śmiesznych, a najczęściej żenujących zabiegów urzędniczych. Można jednak tego było kiedyś uniknąć. Skoro powstało województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie czy stało cokolwiek na przeszkodzie aby obszar dzisiejszego woj. śląskiego nazwać poprawnie? Zgodnie z historyczną tradycją ziem które go aktualnie tworzą?

Ma pan na myśli podkreślenie, że to ziemie śląsko-dąbrowskie, a może śląsko-zagłębiowskie? Brzmi co najmniej dziwnie.
W żadnym wypadku. Takie nazwy znowu pomijałyby znaczną część tego województwa. Zarówno Ziemia Częstochowska, Żywiecczyzna, przynajmniej część Podbeskidzia i oczywiście Zagłębie przez wieki, przez niemal całą swoją historię należały do Zachodniej Małopolski.
Skoro skrojono wtedy to województwo na taki, a nie inny kształt to naturalna nazwa, która się nasuwa na taką jednostkę administracyjną brzmi województwo śląsko-małopolskie. Precedensy jak wcześniej wspomniałem mamy, gdyż mamy dwuczłonowe nazwy województw. Podobnie w nazwach województw aż trzykrotnie użyto określenia pomorskie, więc dwukrotne użycie słowa małopolskie nie było by niczym dziwnym i wyjątkowym.

I to rozwiązałoby spory? Zagłębie czułoby się wówczas dowartościowane, a jego odrębność zaznaczona?
Po pierwsze pokazywało by po prostu prawdę, a mnie całe życie uczono, że to prawda jest dobra, a kłamstwo jest złem. To trochę dziwne że w czasach wolności i demokracji tak można zaklinać i manipulować obiektywną prawdę.
Po drugie, to pozwoliłoby na zmianę panującej dziwnej poprawności politycznej. Dziś prezydenci i burmistrzowie zagłębiowskich miast, ale także i tutejsi parlamentarzyści nie mają… No właśnie, sam nie wiem czego, może odwagi, może charyzmy, może po prostu są konformistami? Jak by tego nie nazwać efekt zawsze jest ten sam. Akceptują w zasadzie bezkrytycznie wszystkie projekty które powstają i które opatrzone są etykietą śląskie. Są zbyt spolegliwi i zbyt mało aktywni na rzecz regionu który powinni reprezentować.
Dzięki takiej postawie, a może raczej przez nią dla władz centralnych, nazwijmy je umownie Warszawą, województwo to monolit i nie ma znaczenia gdzie pójdzie trasa kolejowa, jak się będzie nazywać lotnisko, czy ile obiektów kulturalnych zostanie zbudowanych po lewej czy prawej stronie Brynicy. Dla nas ma to ogromne znaczenie, bo coraz częściej Zagłębie jest pomijane w rozdziale pieniędzy, dostępie do budowy infrastruktury itd. Przy czym ja w tej rzeczywistej marginalizacji nie widziałbym tylko śląskiej winy. Dla mnie naturalnym jest, że na swoich zawsze się łaskawszym okiem spojrzy. Ślązacy doskonale widzą i wiedzą gdzie ta Brynica płynie. W Zagłębiu natomiast mówią, że tej małej rzeczki i tak nie widać. Śląską postawę można zrozumieć. Nienaturalna jest natomiast dla mnie marginalizacja na własne życzenie. Zaczyna się na tożsamości, a efekty kumulują się w gospodarce i ekonomii. Odwieczna mądrość mówi, że jeśli chcemy aby nas inni szanowali, najpierw musimy sami siebie szanować. W takich warunkach nasze pomysły i projekty muszą być znacznie lepsze od innych, tymczasem często wcale ich nie ma. Czy w takich sytuacjach też jest wina Ślązaków? Ja jestem daleki od takiego stwierdzenia

Uważa pan zatem że Zagłębie staje się czymś na wzór Śląska drugiej kategorii?
Tak daleko bym się nie posunął, choć i takie zagrożenie jest. Dziwi mnie na przykład, że prezydenci zagłębiowskich miast w GZM nie zostali, jak prasa podała, zaliczeni do tzw. partii prezydenckiej, a więc do grupy prezydentów którzy decydują o obliczu i rozwoju GZM, czy też planowanej metropolii. Tymczasem w tej grupie miast Sosnowiec jest drugi co do wielkości pod względem liczby mieszkańców, a Dąbrowa Górnicza przewodzi w stawce wielkości powierzchni i ma wysoko notowany budżet. Może jednak jest coś na rzeczy z tego co powiedziałem wcześniej?
Innym zagrożeniem jest także i to, że naszej ziemi brak prawdziwego centrum politycznego i kulturalnego z którym pozostałe miejscowości utożsamiałyby się. Brak prawdziwych elit politycznych i urzędniczych, które byłyby gwarantem pewnej niezależności i należnego miejsca w województwie, które potrafiłyby wyartykułować potrzeby i oczekiwania Zagłębiaków. Chcemy być pełnoprawnym partnerem, podmiotem a nie przedmiotem. Chcemy pod własną nazwą w pełni, a nie w namiastce uczestniczyć w projektach gospodarczych i kulturalnych tego województwa.
Proszę zwrócić uwagę na nazwy: Tramwaje Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny, Metropolia Silesia, albo projekty: Rowerem po Śląsku, Nauka drogą do Sukcesu na Śląsku. Czy nie uważa pan, że tego Śląska w każdej formie i w każdej postaci nie jest za dużo? Czy takie nazwy w ogóle powinny mieć miejsce skoro dotyczą także nie śląskich ziem tego województwa i realizowane w skali całego województwa, a więc także w Zagłębiu? Czy nie jest tak jak to bywało w minionej epoce gdzie prawie wszystko musiało być socjalistyczne, to tu i teraz w imię tej dziwnej poprawności politycznej wszystko musi być śląskie? Nie może być zwykłe, normalne?
Zaczyna pan mówić jak polityk. W tym roku wybory samorządowe. Ma pan okazję wziąć udział w wyścigu np. o fotel radnego.

W tym właśnie problem że na poziomie samorządowym jest zbyt dużo polityki i polityków dla których priorytetem jest raczej dobro partii z której się wywodzą niż dobro miasta, czy szerzej regionu. Tak niestety jest skonstruowana ordynacja wyborcza że ważniejsze od realnego działania na rzecz lokalnej społeczności są po prostu układy polityczne.

FdZD jest stowarzyszeniem regionalistów, a nie polityków, więc w takich realiach nie mamy zamiaru i celu uczestniczenia w walce o władzę, gdyż musielibyśmy się jednak wtedy w jakiś układ polityczny wpisać. Jesteśmy organizacją apolityczną, choć naturalnym jest, że nasi członkowie mają swoje własne sympatie polityczne.

W kwestii najbliższych wyborów samorządowych przyjęliśmy zasadę, że żadna osoba z zarządu stowarzyszenia nie znajdzie się na listach wyborczych którejkolwiek partii. Kto złamie tę zasadę zostanie natychmiast wykluczona ze składu zarządu i zawieszona w prawach członka na czas aktywności politycznej.

Możemy jednak wyraźnie zadeklarować że i teraz i po wyborach wszelkie pozytywne inicjatywy i działania, także i polityków wszystkich opcji politycznych na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego będziemy wspierać, natomiast szkodliwe dla naszego regionu wytykać i zwalczać. Nie ma tu znaczenia kto w wyścigu wyborczym okaże się zwycięzcą , a kto przegranym. Liczy i liczyć się będzie dla nas tylko postawa pro, albo anty regionalna.Wracając do granic Zagłębia. Dlaczego tak kategorycznie chcecie je zaznaczać? Mamy wspólną Europę, granic już przecież nie ma.

Tu właśnie tkwi kolejny błąd w myśleniu i powtarzaniu pozornie poprawnym politycznie. Granice państwowe w Europie wcale nie zniknęły. One są nadal, tyle że zostały szeroko otwarte. Mało tego, zgodnie z dyrektywami Rady Europy powinniśmy tworzyć także Europę Regionów, czyli powinniśmy szanować i pielęgnować także Małe Ojczyzny i ich granice. Przy czym i one mają zarazem być wyznacznikiem danego regionu, ale i mają być otwarte na bliskich i dalekich sąsiadów. My też chcemy, aby granica między Śląskiem a Zagłębiem została jak najszerzej otwarta. Jesteśmy za tym by budować jak najszersze mosty kulturalne i między regionalne. Aby powstawały wspólne przedsięwzięcia i projekty Ślązaków i Zagłębiaków, ale warunek jest jeden, wzajemne poszanowanie tożsamości sąsiada. Pielęgnujmy partnersko różnorodność tych ziem, bo w tej różnorodności jest autentyczne bogactwo.Przecież dla przeciętnego mieszkańca to to samo.

Myli się pan. Uwielbiam śląskie karczmy piwne, lubię słuchać śląskiej gwary, smakuje mi krupniok, ale sam chcę decydować kiedy mam ochotę go zjeść. Tymczasem próbuje się nas tymi krupniokami karmić codziennie i na siłę.

A do nakazu przestrzegania dziwnej poprawności politycznej sprowadza się preferowany jedynie słuszny model województwa śląskiego jako śląskiego jednolitego regionu. Oto np. w Zawierciu, czy Myszkowie odbywają się już konkursy piosenki śląskiej jako tradycyjnej dla tych ziem, a młodzież i nauczyciele szczycą się kiedy ich szkoła zdobywa uznanie jako śląska szkoła jakości. Czy pan wie, że zamek w Będzinie według przewodników turystycznych jest położony na Śląsku? A przecież został zbudowany po to, aby właśnie chronić Małopolskę i stołeczny Kraków przed potencjalnym atakiem ze strony czeskiego już wtedy Śląska? Takie kwiatki można mnożyć w nieskończoność, może kiedyś zrobimy z nich jakąś wystawę?

Dlatego zaproponowaliście dla Zagłębia herb z orłem stylizowanym na Małopolski?

Zaproponowany przez nas herb Zagłębia Dąbrowskiego zawiera elementy wynikające z tradycji przynależności do historycznego województwa krakowskiego, w postaci ukoronowanego stylizowanego białego orła, oraz w postaci górnego pasa pola tarczy herbowej w kolorze czerwonym.

Herb jest zgodny z zasadami heraldyki, a szczegółowe uzasadnienie historyczno-heraldyczne znajduje się na naszej stronie internetowej na którą serdecznie zapraszam.

Muszę tu zaznaczyć że jest to herb społeczny, a nie instytucjonalny gdyż nie ma niestety w naszym regionie instytucji w pełni regionalnych, jak choćby Związku Gmin i Powiatów Zagłębia. Nasz herb może się jednym podobać, a innym nie, ale to akurat w tym momencie jest drugorzędne, ważna jest tu sama idea.

Ten projekt miał wywołać i wywołał dyskusję czy taki symbol regionu jest potrzebny. My uważamy, że tak. Skoro mówimy o regionie, to naturalne jest że i ten region, jak każdy inny powinien mieć także swoje własne weksykologiczne i heraldyczne oznaczenia. Jako pierwsi tak dokładnie opracowaliśmy i na taką skalę rozpropagowaliśmy ten symbol. To był pewien eksperyment i jak myślę udał się gdyż herb ten został zaakceptowany przez bardzo różne, nawet krańcowo różne środowiska i to często samorzutnie, bez naszego w tym udziału.

Najważniejsza w tym była, powtarzam sama idea, a sam herb z kolei jak to z herbami bywa może w przyszłości ewoluować i pięknieć zachowując swoją podstawową treść. A może kiedyś doczekamy się jednak formalnych instytucji zagłębiowskich? Może one wtedy coś swojego zaproponują?Zainicjowaliście ostatnio badania wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej, których celem było określenie stanu ich wiedzy na tematy związane z historią i tożsamością regionu. W Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Będzinie otrzymaliście wyniki, które są jednoznaczne. Młodzież nie ma pojęcia o historii tych ziem. Ktoś nawet powiedział brutalnie, że są Zagłębiakami z Bożej łaski.

Tu się nie zgadzam, bo jednak z drugiej strony określają siebie jako Polaków-Zagłębiaków. To najczęstsza odpowiedź, choć mieli możliwość jednoznacznego wyboru: Polak. Uważam więc, że istnieje potencjał, który warto wykorzystać do zbudowania tożsamości regionu. Dlatego chcemy promować lekcje historii regionalnej i mamy w zamiarze wyprodukować film edukacyjny, a także udostępnić ciekawie napisanego e-booka na temat Zagłębia. Jestem przekonany, że finał pracy będzie można zobaczyć jeszcze w tym roku. Mamy nadzieję że nasza praca nie pójdzie na marne i w przyszłości wyda owoce.Mam wrażenie, że pod tym względem stowarzyszeniu jest niesłychanie blisko do Ruchu Autonomii Śląska. Oni też żądają przywrócenia lekcji historii swojego regionu.

Ależ naturalnie. Myślę jednak że pod tym względem jest nam blisko do każdego stowarzyszenia regionalnego które stawia sobie podobne cele jak my. W wielu kwestiach fundamentalnych dotyczących regionalizmu zgadzamy się z liderem RAŚ Jerzym Gorzelikiem. Nie ma konfliktu między Ślązakami a Zagłębiakami. Jest natomiast konflikt pomiędzy regionalistami a technokratami którym regionalizm po prostu przeszkadza. Masą wyzutą z tożsamości i z podciętymi korzeniami po prostu lepiej i łatwiej się rządzi. Mcdonaldowy Ślązak i cepeliowy Śląsk to ich perspektywa dla wszystkich mieszkańców tego województwa. Tu mamy pewien żal do śląskich regionalistów, że chętnie mówią o własnej krzywdzie zapominając o tym że krzywdzeni są inni, nie przez nich, to prawda, ale jednak pod śląskim szyldem. Zbyt łatwo akceptują deprecjonowanie nazwy Śląsk, Silesia i jej nieuzasadnione nadużywanie. To nie tylko niszczy naszą tożsamość, to także rozwadnia tożsamość górnośląską. Te zagrożenia też należy dostrzec i im przeciwdziałać.


Są oczywiście obszary w których nie znajdziemy wspólnego języka z RAŚ, ale to też powinniśmy traktować jako coś normalnego. Każdy ma prawo do swojego punktu widzenia. Te punkty w pewnych aspektach mogą być zupełnie zbieżne, a w innych krańcowo różne.Na koniec może infantylne pytanie ale trudno je pominąć. Aby działać w stowarzyszeniu regionalnym takim jak Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, trzeba wierzyć w sukces swoich idei. Ile pana zdaniem potrzeba jeszcze lat, aby Zagłębie pojawiło się w świadomości Polaków jako odrębny od Śląska region?

Ile? Oto jest pytanie! Prawie szekspirowskie. Choć chciałabym wiedzieć, nie wiem... Czas jest tu czynnikiem ważnym, ale jeszcze ważniejszym jest działanie, lub jego brak. Popełniany powszechnie grzech zaniechania jest przekleństwem tego regionu. Kilkadziesiąt lat minionego ustroju zostało zmarnowane, ale wtedy z powodów ideologicznych w ogóle nie było pogody dla regionalizmów. Akceptowana była wyłącznie cepelia. To jakaś gorzka ironia, że lata demokracji i wolności zostały dla Zagłębia Dąbrowskiego pod kątem tożsamości także zaprzepaszczone. W tym czasie regionalizm śląski odżył, jest głośny, ma sukcesy i poparcie swoich elit i polityków. Ślązacy powiedzą: to dużo za mało i z ich punktu widzenia będą mieli rację. Chętnie jednak bym się zamienił, choć może jednak nie, bo tak źle im nie życzę. Regionalizm zagłębiowski można przyrównać do małej, bladej i słabej rośliny która ma dwie możliwości. Pielęgnowana urośnie i rozkwitnie - zapomniana i zaniedbana uschnie i zniszczeje.

Pyta pan kiedy? Może dopiero wtedy kiedy osoby pretendujące do miana elity tego regionu zamiast bywać Zagłębiakami będą nimi po prostu. W każdym miejscu, w każdych warunkach i o każdej porze. Wtedy, kiedy oprócz naklejki na szybie samochodu z napisem Jestem Zagłębiakiem te słowa będą mieć także wyryte głęboko w sercu i zapisane w głowie?


Źródło
Komentarze

#1 | watchesloot dnia kwiecień 14 2010 10:17:31
My new post conference ambassador vigorously publicize the Shanghai World Exporeplica watchesPhoto - Lebanon Office commemorative 35th anniversary of Prime Minister of the pro-war battlerolex watchesRAI paid 325 million U.S. dollars to Canadian cigarette smuggling finebreitling watchesRussian politicians online printing real situationcartier watchesSouth Korea says North Korea has frozen in the Mount Kumgang Korea Real Estateomega watchesRAI paid 325 million U.S. dollars to Canadian cigarette smuggling finetag heuer watchesRussian television, "Katyn massacre"replica watchesRussian politicians online printing real situationrolexPresident of the forced landing led to crash?breitlingTaian Road, "English" style Zone is building (map)cartierLake: the future of the federal budget deficit or the long-term challenges will be faced withomegaWater pipe out of the red worm, Tracking Control Experts Return Weapon red wormtag heuerBrief: nuclear safety summit in Washington endedreplica watchesPolish public to meet the President of the coffinreplica rolexPresident of Poland used to have directly ordered the pilot to direct pressure on landreplica breitling82 paintings in June, Italy's top debut River Cityreplica cartierPresident of Poland used to have directly ordered the pilot to direct pressure on landreplica omegaPresident Hu: reform of RMB exchange unyielding pressure from the outsidereplica tag heuerBritish Prime Minister candidate Cameron insinuate mystery drama club has been re-watchedreplica watchesHigh-profile condolences to the Russian government moved to improve relations between Russia, Poland Poles welcome the opportunityfake rolexRussian President: nuclear safety summit a "complete success"fake breitlingThai police: Bangkok bloodshed within two weeks to identify the truth orfake cartierThe world coping with droughts, water use in rural priorityfake omegaPutin down on one knee to restore the Polish peoplefake tag heuerNuclear Safety Summit of the substantive elements of the global nuclear security systemlouis vuittonObama and congressional members to discuss the top financial reform billlouis vuittonKyrgyz "provisional government" or the use of special forces captured the Presidentlouis vuittonCuba's retail and service industries are no longer "state"?louis vuittonKyrgyz "provisional government" or the use of special forces captured the Presidentlouis vuittonDebt to GDP next year, or twice the bankruptcy of Japan in this year?louis vuittonWashington summit, a breakthrough multi-core country committed to the elimination of highly enriched uraniumreplica louis vuittonNews: First nuclear safety summit in Washington on the closing 13louis vuitton handbagsKyrgyz president said Russia is in danger of civil war split the edgelouis vuitton replicaRussian President: nuclear safety summit a "complete success"chanel handbagsGroup fights to the President of the Mexican trafficking withdrawal "cleared"chanelWashington summit, a breakthrough multi-core country committed to the elimination of highly enriched uraniumreplica chanelNetwork traditional media to inherit the Pulitzer Prizegucci handbagsU.S. vice president's wife with the visit to Haiti, said the White House reiterated the U.S. commitment to reconstructiongucciLeague advocated an alliance member and neighborreplica gucciU.S. report: global space economy has grown rapidly04.14C
#2 | ReplicaLouisVuitton dnia czerwiec 28 2010 09:54:29
Louis Vuitton Handbags and Replica Louis Vuitton Handbags are with best craftsmanship one can find same quality of material, same quality of design and same quality of style at our online store. And all of our products are have same mirror image of its originals. The most attractive advantage of Replica Louis Vuitton, Louis Vuitton Wallets and Bottega Veneta Handbags is relatively cheap and one can have same look as a designer handbag in reasonable price. Balenciaga Wallets and Miu Miu Handbags features the zippered opening on the top. In the internal, Prada Handbags and Gucci Handbags has beautiful pattern lined interior, and has an inner zipper pocket for holding credits or cell phone. Chanel Handbags and Jimmy Choo Handbags looks very elegance and fits evening uses. This Bally Handbags and Chanel Wallets is the perfect for everyday life style. If you want to purchase large amount, you can wholesale Chloe Handbags and Coach Handbags with wholesale price. And also we provide all the brands of the wholesale handbags service, welcome to our website to choose. Most women look more stylish with Coach Wallets and Marc Jacobs Handbags. Remember to bring the right Balenciaga Handbags and Lancel Handbags with the right occasion to get the perfect style and fashion. If you want to look like a classy woman, you should take the popular brands of women handbags.
#3 | handbags dnia lipiec 02 2010 16:05:10
Dear friends. Want to find your Replica Handbags.Welcome to seproduct.com, the best Designer Replica Handbags Online Store! As a leading provider of Wholesale Replica Handbags inspired, We are proud to offer the widest selection of quality Replica Louis Vuitton HandbBags at the lowest price which you can afford. Whether you are looking for a Gucci HandBags,Chanel HandBags,Replica LV Handbags, or any other designer handbags.follows is your want to knows:Replica Chanel Bags|Replica Gucci Bags|Replica Dior Bags|Replica D&G Handbagss|Replica Prada Bags|Replica Marc Jacobs|Replica Marni Handbags|Louis Vuitton Handbags|Dior HandBags |D&G HandBags |Prada HandBags|Marni Handbags |Replica Louis Vuitton New Style Handbags|Replica Louis Vuitton New Style Wallets|Replica Louis Vuitton 09 winter Handbags|Monogram 09 New Style Handbags|Louis Vuitton leather handbags|Louis Vuitton men's bags|Louis Vuitton Wallets|Monogram Canvas|Monogram Multicolor|Monogram Denim|Monogram Jokes|Monogram Wallets|Louis Vuitton Damier Canvas|Louis Vuitton Epi Leather|Louis Vuitton Antigua|Louis Vuitton Cruise Collection|Chanel New Style Handbags|Chanel 2.55 series|Chanel 2009 handbags|Chanel 2008 handbags|Chanel Cambon|Chanel Clutches|Chanel Denim Handbags|Chanel nappa handbags|Chanel Sling Bags|Chanel Snakeskin Handbags|Chanel Vernis Handbags|Chanel Wallets|Gucci New Style Handbags|Gucci leather bags|Gucci clutch bags|Gucci logo crossed bags|Gucci logo shoulder bags|Gucci Wallets|Gucci logo handbags|Gucci PVC fabric|Jimmy Choo Wallets|Dior Leather Handbags|Dior Sling Bags|Dior Handbags|Dior Men's bags|Replica D&G Bags|DG New Leopard Bags
#4 | cxvdfbv dnia lipiec 02 2010 16:05:33
the True jeans and Womens jeans or Stretch jeans come our sits now,we are supply Fashion jeans and Boot cut jeans very cheap .you can find at this for Jeans Sale and Cheap jeans or Designer jeanssome Jeans for women as Blue jeans. Flare jeans and Religion jeans we price is good for you.Jeans wholesale come here too.some Wholesale products as Discount jeans come here.the Miss sixty jeans forJ brand and J jeans very well.s
we supply those services:True religion mens|Evisu jeans|True religion jeans|Jeans discount|Baggy jeans|Jeans fit|Denim jeans|Jeans online|Low rise jeans.if u have any question .please let us know.
#5 | xcvsdfv dnia lipiec 02 2010 16:05:56
#6 | nike66 dnia lipiec 10 2010 11:20:55
mbt chapa shoes
mbt karani shoes
mbt mwalk shoes
mbt safiri shoes
mbt shuguli gtx shoes
mbt sport shoes
mbt shoes women
cheap mbt shoes women
mbt shoes women sale
mbt barabara shoes
mbt changa shoes
mbt chapa shoes
mbt imara shoes
mbt lami shoes
mbt m.walk shoes
mbt sapatu shoes
mbt sport shoes
mbt tunisha shoes
mbt voi shoes

nike air yeezy
cheap air yeezy
nike air yeezy shoes
discount air yeezy shoes
air yeezy for sale
air yeezy shoes black pink
air yeezy shoes black glow in the dark
air yeezy shoes sale
cheap air yeezy shoes
nike air yeezy sale
cheap nike air yeezy
Nike Air Yeezy Zen Grey glow in the dark
cheap nike air yeezy zen grey glow
nike air yeezy zen grey glow sale
Air Yeezy x Jordan VI
Air Yeezy x Jordan VI sale
cheap Air Yeezy x Jordan VI
Nike Air Yeezy Women
Nike Air Yeezy Women sale
cheap Nike Air Yeezy Women

air jordans shoes
air jordan 2010
jordans 2010
air jordan shoes
cheap air jordans
custom jordan shoes
cheap air jordan 2010
air jordan 2010 sale
Jordans Spizike
Jordans Spizike sale
cheap Jordans Spizike
air jordan 2009
jordan 2009
air jordan 1
jordan 1
air jordan 2
jordan 2
air jordan 3
jordan 3
air jordan 4
jordan 4
air jordan 5
jordan 5
air jordan 6
jordan 6
air jordan 7
jordan 7
air jordan 8
jordan 8
air jordan 9
jordan 9
air jordan 10
jordan 10
air jordan 11
jordan 11
air jordan 12
jordan 12
air jordan 13
jordan 13
air jordan 14
jordan 14
air jordan 16
jordan 16
air jordan 18
jordan 18
air jordan 19
jordan 19
air jordan 21
jordan 21
air jordan 23
jordan 23

jordan fusion
air jordan fusion
jordan fusion shoes
air jordan fusion shoes
cheap air jordan fusion
air jordan fusion sale
cheap jordan fusion
jordan fusion sale
Air Jordan Pro Classics
Air Jordan Pro Classics sale
cheap Air Jordan Pro Classics
air jordan 6 rings
air jordan 6 rings sale
cheap air jordan 6 rings
Jordans True Flight
Jordans True Flight sale
cheap Jordans True Flight
Michael Jackson Air Jordans
Michael Jackson Air Jordans sale
cheap Michael Jackson Air Jordans

Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 sale
cheap Nike Air Force 1
CHEAP AF1 SHOES
nike af1 low
AIR FORCE 1 SHOES
NIKE AF1
Air Force Ones High
cheap Air Force Ones
Air Force Ones sale
nike af1 low sale
af1 shoes sale
cheap nike af1
af1 shoes
air force 1 shoes
air force one
air force ones
air force one shoes
air force ones shoes
air force shoes
air forces shoes

dunk sb low
nike dunk sb low
nike dunk sb high
cheap nike dunks
cheap dunk shoes
dunk sb high
cheap dunk shoes
cheap dunk sb low
cheap nike dunk sb high
cheap nike dunk sb
nike dunk sb sale
dunk sb low sale
dunk sb for sale

supra shoes
supra footwear
supra shoes sale
cheap supra shoes
cheap supra footwear
supra footwear sale
supra tk society shoes
supra tk society cheap
supra vaider shoes
cheap supra vaider shoes
supra vaider shoes sale
Supra Women Shoes
supra women shoes sale
cheap supra women shoes
Supra Skytop shoes
cheap Supra Skytop shoes
Supra Skytop shoes sale
Supra Skytop high
Supra Skytop low
cheap Supra Skytop Low
Supra Skytop Low sale
Supra Skytop Mid
cheap Supra Skytop
Supra Skytop sale

Ed Hardy Clothing
cheap Ed Hardy Clothing
Ed Hardy Clothing sale
Ed Hardy Men Hoodies
cheap Ed Hardy Men Hoodies
Ed Hardy Men Hoodies sale
Ed Hardy Men Jeans
Ed Hardy Men Jeans sale
cheap Ed Hardy Men Jeans
Ed Hardy Men T Shirts
Ed Hardy Men T Shirts sale
cheap Ed Hardy Men T Shirts
Ed Hardy Women T-Shirts
Ed Hardy Women T-Shirts sale
cheap Ed Hardy Women T-Shirts

Gucci Clothing
Gucci Clothing sale
cheap Gucci Clothing
Gucci Hoody
cheap Gucci Hoody
Gucci Hoody sale
Gucci Jeans
cheap Gucci Jeans
Gucci Jeans sale
Gucci T Shirts
cheap Gucci T Shirts
Gucci T Shirts sale

radii shoes
radii footwear
radii 420 top shoes
Radii Straight Jacket
radii straight jacket sneakers
radii shoes sale
cheap radii shoes
cheap radii footwear
radii footwear sale
radii strangler shoes
radii footwear 420 top
radii spring 2010
radii 420 top sale
cheap radii 420 top

Nike Ken Griffey shoes
air griffey max 1
Nike air Griffey
nike ken griffey
ken griffey shoes
air griffey max 1 for sale
cheap Nike Ken Griffey
nike Ken Griffey sale
cheap Ken Griffey shoes
Ken Griffey shoes sale
Ken Griffey sale
cheap Ken Griffey
Nike Griffey shoes

nike air max foamposite
nike air foamposite
nike air foamposite one
nike air penny foamposite
cheap air penny foamposite
nike air max foamposite sale
cheap nike foamposite
nike air foamposite pro
nike air foamposite one copper

air jordan heels
cheap air jordan high heels
womens jordans heels
jordan women high heels
jordan women boots
high heels jordans
cheap air jordan heels
air jordan heels sale
jordan heels
air jordan high heels
jordan high heels boots
Air Jordan 1 High Heels
Air Jordan 7 High Heels
Air Jordan 11 High Heels
Air Jordan 13 High Heels
Air Jordan 23 High Heels

Reebok Shoes
Reebok sneakers
cheap Reebok Shoes
Reebok Shoes sale
reebok pump 20th anniversary
reebok pump shoes
Reebok pumps Omni lite
reebok pumps
reebok pumps sneakers
cheap Reebok pumps
reebok pump court victory
reebok pump omni lite sale
reebok pump basketball shoes
reebok pump shoes for sale
reebok zig pulse
zig pulse shoes
cheap zig pulse shoes
cheap reebok zig pulse
Reebok Zig Pulse

keen sandals
keen shoes
keen footwear
keen kanyon sandals
keen sandals kids
keen sandals sale
keen sandals discount
cheap keen sandals

www.jordanfly.com

ghd
ghd hair straightener
ghd cheap
ghd straighteners
ghd iv
hair straighteners
ghd pink
ghd gold
ghd purple
ghd precious
ghd black
ghd rare
ghd kiss
ghd hot pink
ghd dark
ghd dark styler
ghd pure
ghd pure styler
ghd styling
ghd styling set
ghd heat resistant
ghd Thermal Protector
ghd iv styler
ghd flat iron
ghd mk4
ghd australia
ghd uk
ghd mk4 straighteners
ghd usa
ghd purple indulgence
ghd Colour Collection
ghd Blue Serenity
ghd blue
ghd colours
ghd red lust
ghd red
ghd limited edition
ghd 2010
ghd green
ghd green envy

http://www.hairstrend.com

ghds
ghd hair straighteners
ghd
ghd hair straightener
ghd cheap
ghd styler
ghd iv
ghd straighteners
ghd pink
ghd gold
ghd purple
ghd precious
ghd black
ghd rare
ghd kiss
ghd salon
ghd mini
ghd iv styler
ghd flat iron
ghd mk4
ghd australia
ghd uk
ghd mk4 straighteners
ghd usa
ghd purple indulgence
ghd Colour Collection
ghd Blue Serenity
ghd blue
ghd colours
ghd red lust
ghd red
ghd limited edition
ghd 2010
ghd green
ghd green envy
chi iron
chi ceramic
ceramic flat iron
chi straightener

http://www.ghdnewstyler.com/

ghd
ghd hair straightener
ghd cheap
ghd straighteners
ghd iv
hair straighteners
ghd pink
ghd gold
ghd purple
ghd precious
ghd black
ghd rare
ghd kiss
ghd salon
ghd mini
ghd iv styler
ghd flat iron
ghd mk4
ghd australia
ghd uk
ghd mk4 straighteners
ghd usa
ghd purple indulgence
ghd Colour Collection
ghd Blue Serenity
ghd blue
ghd colours
ghd red lust
ghd red
ghd limited edition
ghd 2010
ghd green
ghd green envy
chi flat iron
chi ceramic
ceramic flat iron
chi straightener

http://www.hairironproduct.com


mbt shoes
cheap mbt shoes
mbt shoes sale
mbt sandals
mbt anti shoes
mbt sneakers
mbt footwear
mbt trainers
mbt sandals sale
cheap mbt sandals
discount mbt sandals
mbt shoes clearance
mbt professional shoes

MBT sandals men
MBT Kisumu
MBT Kisumu Sandals
cheap MBT Kisumu Sandals
MBT Kisumu Sandals sale
MBT Sandals kisumu
cheap MBT Sandals kisumu
MBT Sandals kisumu sale

MBT sandals women
MBT Panda
MBT Panda Sandals
cheap MBT Panda Sandals
MBT Panda Sandals sale
MBT Salama
MBT Salama Sandals
cheap MBT Salama Sandals
MBT Salama Sandals sale
MBT Habari
MBT Habari Sandals
cheap MBT Habari Sandals
MBT Habari Sandals sale

MBT Chapa
Discount MBT Chapa
MBT Chapa shoes
cheap MBT Chapa shoes
MBT Chapa shoes sale

MBT M.walk
MBT M.walk shoes
cheap MBT M.walk shoes
MBT M.walk shoes sale

MBT Sapatu
MBT Sapatu Shoes
cheap MBT Sapatu Shoes
MBT Sapatu Shoes sale

MBT Sport
MBT Sport Shoes
cheap MBT Sport Shoes
MBT Sport Shoes sale

MBT Tembea
MBT Tembea Shoes
cheap MBT Tembea Shoes
MBT Tembea Shoes sale

MBT Imara
MBT Imara Shoes
cheap MBT Imara Shoes
MBT Imara Shoes sale

MBT Fanaka
MBT Fanaka shoes
cheap MBT Fanaka shoes
MBT Fanaka shoes sale
MBT Fanaka GTX shoes
cheap MBT Fanaka GTX shoes
MBT Fanaka GTX shoes sale

MBT Karani
MBT Karani Shoes
cheap MBT Karani Shoes
MBT Karani Shoes sale

MBT Safiri
MBT Safiri Shoes
cheap MBT Safiri Shoes
MBT Safiri Shoes sale

MBT shuguli
MBT shuguli Shoes
cheap MBT shuguli Shoes
MBT shuguli Shoes sale
MBT shuguli GTX Shoes
cheap MBT shuguli GTX Shoes
MBT shuguli GTX Shoes sale

MBT unono
MBT unono Shoes
cheap MBT unono Shoes
MBT unono Shoes sale

MBT fumba
MBT fumba Shoes
cheap MBT fumba Shoes
MBT fumba Shoes sale

MBT barabara
MBT barabara Shoes
cheap MBT barabara Shoes
MBT barabara Shoes sale

MBT changa
MBT changa Shoes
cheap MBT changa Shoes
MBT changa Shoes sale

MBT Kaya
MBT kaya Shoes
cheap MBT kaya Shoes
MBT kaya Shoes sale

MBT Lami
MBT Lami Shoes
cheap MBT Lami Shoes
MBT Lami Shoes sale

MBT Tunisha
MBT Tunisha Shoes
cheap MBT Tunisha Shoes
MBT Tunisha Shoes sale

MBT Voi
MBT Voi Shoes
cheap MBT Voi Shoes
MBT Voi Shoes sale

MBT baridi
MBT baridi Shoes
cheap MBT baridi Shoes
MBT baridi Shoes sale

www.mbtshoesfly.com

mbt shoes
cheap mbt shoes
mbt shoes sale
mbt sandals
mbt anti shoes
mbt sneakers
mbt footwear
mbt trainers
mbt sandals sale
cheap mbt sandals
discount mbt sandals
mbt boost
MBT Walking Shoes

MBT sandals men
MBT Kisumu
MBT Kisumu Sandals
cheap MBT Kisumu Sandals
MBT Kisumu Sandals sale
MBT Sandals kisumu
cheap MBT Sandals kisumu
MBT Sandals kisumu sale

MBT sandals women
MBT Habari
MBT Panda
MBT Salama
MBT Habari Sandals
MBT Panda Sandals
MBT Salama Sandals
mbt staka
mbt staka sandals
mbt ema
mbt ema sandals

Mbt Men Shoes
MBT Chapa shoes
MBT fanaka GTX
MBT fanaka GTX Shoes
MBT fumba
MBT fumba Shoes
MBT lmara
MBT lmara Shoes
MBT karani
MBT karani Shoes
MBT M.walk
MBT m.Walk Shoes
MBT safiri
MBT safiri Shoes
MBT sapatu
MBT sapatu Shoes
MBT Shuguli
MBT Shuguli GTX
MBT Shuguli GTX shoes
MBT Sport
MBT Sport Shoes
Mbt tariki
Mbt tariki Shoes
MBT unono
MBT unono Shoes
MBT tembea
MBT tembea Shoes

mbt women shoes
MBT Barabara
MBT Barabara Shoes
MBT changa
MBT changa Shoes
MBT chapa
MBT chapa Shoes
MBT lmara
MBT lmara shoes
MBT kaya
MBT kaya shoes
MBT lami
MBT lami Shoes
Mbt M.Walk Shoes
Mbt M.Walk Shoes women
mbt sapatu
mbt sapatu shoes
mbt sport
mbt sport shoes
mbt tembea
mbt tembea shoes
mbt tunisha
mbt tunisha shoes
mbt voi
mbt voi shoes
mbt baridi
mbt baridi shoes

www.mbtstoresale.com

radii sneakers
cheap radii sneakers
radii shoes
cheap radii shoes
discount radii shoes
radii shoes sale
radii footwear
cheap radii footwear
discount radii footwear
radii footwear sale
radii shoes cheap
radii shoes for cheap
radii shoes on sale
radii cheap
buy radii footwear
buy radii shoes
radii gold
supra radii
supra radii shoes
radii spring 2010
radii usa

radii 420 top
radii 420
cheap radii 420 top
discount radii 420 top
radii 420 top sale
cheap radii 420
discount radii 420
radii 420 sale
radii 420 gold
buy radii 420 shoes
radii 420 shoes
supra radii 420

radii straight jacket
radii straight jackets
radii straight jacket shoes
radii straight jacket 2010

radii strangler shoes
cheap radii strangler shoes
radii strangler shoes sale

radii timeless deluxe
cheap radii timeless deluxe
radii timeless deluxe sale

www.radiisneakers.com

ghd hair straighteners
ghd straighteners
ghd iv styler
cheap ghd iv styler
ghd iv styler sale
cheap ghds
black ghd mk5
ghd flat iron
ghd hair straightener
cheap ghd straighteners
pink ghd iv styler
cheap ghd mk4 straighteners
pink ghd iv kiss

chi hair straighteners
chi flat iron
chi hair straightener
chi straightener
chi straighteners sale
chi iron
chi ceramic
chi ceramic flat iron
chi turbo iron

ghd mk4 styler
ghd mini hair straighteners
black and white ghds
ghd pure limited editionr
purple ghd mk4
ghd rare styler
dark ghd iv styler
ghd mini iv styler
ghd precious gift set
ghd benefit limited edition
ghd pure limited editionr
ghd iv limited editionr

gold ghd mk4 styler
ghd gold styler
ghd iv gold
gold ghd

gold ghd mk4 styler
ghd gold styler
ghd iv gold
gold ghd

blue serenity ghd iv styler
cheap blue serenity ghd iv styler
blue serenity ghd iv styler sale
ghd iv styler blue serenity
cheap ghd iv styler blue serenity
ghd iv styler blue serenity sale

green envy ghd iv styler
cheap green envy ghd iv styler
green envy ghd iv styler sale
ghd iv styler green envy
cheap ghd iv styler green envy
ghd iv styler green envy sale

purple indulgence ghd iv styler
cheap purple indulgence ghd iv styler
purple indulgence ghd iv styler sale
ghd iv styler purple indulgence
cheap ghd iv styler purple indulgence
ghd iv styler purple indulgence sale

red lust ghd iv styler
cheap red lust ghd iv styler
red lust ghd iv styler sale
ghd iv styler red lust
cheap ghd iv styler red lust
ghd iv styler red lust sale

www.needghd.com

ghd hair straighteners
ghd straighteners
ghd flat iron
cheap ghds
black and white ghds
pink ghd flat iron
cheap ghd flat irons
cheap ghd
pink ghd iv styler
ghd hair straightener
mini ghd straighteners
cheap ghd straighteners
hot pink ghd iv styler
ghd iv limited editionr
flat iron hd
ghd iv styler
cheap ghd iv styler
ghd iv styler sale

ghd gold styler
ghd iv gold
gold ghd
gold ghd iv gift set

chi flat iron
chi hair straightener
chi straighteners
chi straighteners sale
digital wee chi

ghd iv mini styler
pink ghd mk4
black ghd mk4
black danger ghd iv styler
ghd mini styler
ghd iv purple styler
ghd precious limited edition
ghd rare flat iron
ghd iv pure styler
ghd radiance gift setr
ghd iv kiss pink styler
gold ghd iv styler
ghd iv pure stylerr
black ghd iv styler
ghd iv salon styler
ghd iv dark styler

instyler hesitates to rotate
purple ghd

blue serenity ghd iv styler
cheap blue serenity ghd iv styler
blue serenity ghd iv styler sale
ghd iv styler blue serenity
cheap ghd iv styler blue serenity
ghd iv styler blue serenity sale

green envy ghd iv styler
cheap green envy ghd iv styler
[url=http://www.ghdpower.co
#7 | de dnia lipiec 29 2010 09:01:22
We are so confident that you will enjoy your DESIGNER HANDBAG and we guarantee satisfaction.Shop the latest BALENCIAGA bags handpicked by a global community of independent trendsetters and stylists.My friend at work recently bought a used LOUIS VUITTON SPEEDY off EBay.
#8 | DFXN dnia lipiec 30 2010 05:42:02
<p>Nearly everybody will wish to know the price tag on other folks engagement Wholesale Bridal Dress. It's actually a guys major problem when they over hear a Wholesale Bridal Dress
and cost is actually mentioned only to discover that his Bridal Dress good friend likewise just lately got engaged with a Bridal Dresses twice the size or price. Truly sentimental value will usually out weight this particular Inexpensive Bridal Gowns of your ring however people globally will invariably question what's the typical cost of an engagementsummer bridal dress.Affording the engagement ring and paying within your ivory bridal dress budget will be much betterwholesale bridal dress than attempting to keep up with cheap bridal dress or family members. As i've already explained sentimental plus size bridal dress is way more important than any kind of diamond. You'll have lots of time for you to spend your modern bridal dress cash therefore do not go for broke. Rather than asking exactly what might be the normal cost of an engagement V-neck bridal dressyou should be asking &#8220;what is the typical cost of a wedding&#8221;.Becoming engaged V-neck bridal dress regrettably is often much more about how big the diamond rather than simple bridal dress between the couple. It isn't really hard to acquire strapless bridal dressbands below $300 for those who continue things correctly. First of all, perhaps you have considered second-hand formal bridal dress? A lot of jewelry retailers or even pawn stores may have a selection of used engagements bands to buy. All the evening dresses themselves appear nothing like second-hand andevening gownsare polished in Evening gown addition to shinned just like new. Becoming engaged nowadaysEvening Dresses 2010 regrettably is often much more about how big the diamond rather than feelings between the couple. It isn't really hard to acquire engagement bands below $300 for those who continue Cheap Evening Dresses correctly. First of all, perhaps you have considered Long Evening Dresses second-hand jewelry? A lot of jewelry retailers or even pawn stores may have a selection of used engagements Short Evening Dresses to buy. All the rings themselves appear nothing likeSimple Evening Dresses second-hand and they areFormal Evening Dresses polished in addition to shinned just like new.In the event that used isn't for you personally theBlack Evening Dresses potential of getting engagement rings below $300 holds fine. There isn't any point is Vintage Evening Dresses actually just saying &#8220;don&#8217;t be fussy&#8221; simply because in the end your engagement ring no matter the price can have sentimental value and that is precious. You really can afford to end up being fussy simply because you will discover a huge variety even now at your spending budget. One major aspect to think about is the Plus Size Evening Dresses of the year you purchase the engagement ring. If you're the old romantic and buy the engagement ring right before Valentine's Day you will most likely be spending at the highest time and wheneverDesigner Evening Dresses prices are usually a bit more compared to other months. The month of january is excellent or even search for shutting down sales.</p>
Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Region w pigułce
Historia
Obszar i granice
Herb i barwy
Ludzie
Legendy i podania
Muzea i galerie
Kinematografia
Ciekawostki

Kącik Regionalisty

Dołącz do nas
czyli zapraszamy
do działania

Wesprzyj
nasze
działania

Warte czytania
Nasi partnerzy
_

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
statystyka